مشاهده فرم ثبت فیش بانکی


شماره حساب :


پيشنهاد مي شود براي تحويل زودتر سفارش خود از طريق پرداخت آنلاين هزينه را پرداخت نماييد اما چنانچه
 امکان پرداخت آنلاين براي شما وجود ندارد مي توانيد وجه را  شماره حساب زير واريز نموده سپس از طريق 
فرم ثبت فيش بانکي اطلاعات پرداخت خود را ثبت کنيد حداکثر بعد از 24 ساعت قالب مورد نظر براي شما
ارسال مي شود .


بانک ملي

شماره کارت : 0613-7759-9911-6037
شماره حساب : 0335576781006
به اسم :  سعيد خسروي راد

بانک سپه

شماره کارت : 4382-9981-1010-5892
شماره حساب : 977302424810
به اسم :  سعيد خسروي راد