آیا قالب سایت زیباست ؟
(40.13%) 59
عالی
(19.72%) 29
خوب
(10.88%) 16
ضعیف
(29.25%) 43
خیلی ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 147