دور جدید قالب های سایت و وبلاگ

دور جدبد تعمیر قالب های وب سایت

شما میتوانید قالب های قدیمی رو بدون نقص دانلود مجدد نمایید

در صورت وجود هر نقص یا ایرادی در قالب ما رو در جریان قرار بدید 

+ امکان ویرایش قالب برای خریدار

+ امکان ویرایش قالب برای تمام سرویس های وبلاگ ساز

+ سفارش و ساخت قالب جدید

آخرين ارسال هاي انجمن
شاخصه های اخلاقی ورزشکار مسلمان

موضوع اخلاق در ورزش رابطه بین دو طرف است و رابطه صرفاً رابطه با رقیب محسوب نمی‌شود. موضوع اخلاق رابطه با هم تیمی و حتی با خود هم هست. هیچ قانون ورزشی نمی تواند به یک بازیكن فوتبال بگوید چگونه با یار خودی رفتار كند و چگونه حب و بغضهای شخصی را در رابطه ای ورزشی و انسانی كه با هم تیمی اش دارد دخالت ندهد. این وظیفه اخلاق است که در تنظیم این روابط کوشش می کند.

از سوی دیگر معرفت اخلاقی علاوه بر آنكه از جنس ارتباط است از جنس معرفت هم هست یعنی چیزی بر معارف ما می‌افزاید. اینكه در یك مسابقه تنها یک تیم قهرمان می شود و اینكه ورزش علاوه بر قهرمانی كاركردهایی دیگر برای سلامت روح و جسم دارد و اینكه ورزش یک زندگی فشرده شده است همه معارفی هستند كه هر چند تأثیرات اخلاقی زیادی دارند اما بیش و پیش از آن، اینها بر معرفت ما می افزایند. معرفتی كه بسی به كار ما می آید.

ورزش غیر حرفه ای البته شاید به اندازه ورزش حرفه ای به اخلاق نگاه ویژه نداشته باشد. اخلاق حرفه ای اخلاق یک پیشه و یک حرفه است و همانطور كه تجارت، اقتصاد، فكر ، تكنولوژی، پزشكی و رسانه نیز به اخلاقی خاص خود نیاز دارند ورزش حرفه ای نیز بدین اخلاق نیاز دارد. در این میان دغدغه متفكران اخلاق ورزش حرفه ای آن است كه به معیارها و كدهایی اخلاقی توسل جویند كه میان همه فرهنگها و هویتها مشترك است هرچند كه پاره ای معتقد هستند این امید را باید كمرنگ كرد چرا كه تفاوتهای فرهنگی تأثیر خود را بر تفاوتهای معیارهای اخلاقی ورزش حرفه ای هم خواهند گذاشت.

 

با این همه مدافعان یک اخلاق ورزش حرفه ای عام و جهانشمول تأكید دارند اگر معیاری بتواند این جهانشمولی را به وجود آورد همان قاعده طلایی است. بر طبق این قاعده كاری را كه نمی خواهی با تو بكنند با دیگری مكن. به نظر این افراد این قاعده است كه نه تنها همه ورزشكاران حرفه ای باید بر طبق آن رفتار كنند كه اینگونه هم رفتار می كنند.

به طور مثال اگر فوتبالیستها از قاعده بازی جوانمردانه پیروی می كنند مبتنی بر قاعده طلایی است و از آن پیروی می كنند. این قاعده با گونه ای فایده گرایی هم قابل توجه است. اینكه اگر تو به این حركت دست نزنی طرف مقابل تو هم همین شیوه را اتخاذ خواهد كرد. 

 به طور معمول پیشی گرفتن و برنده شدن در مسابقات و رقابت های ورزشی، برای ورزش كاران از اهمیت خاصی برخوردار است، كه البته اشكالی هم ندارد، ولی ورزشكار مسلمان باید به مسابقه در امور خیریه و برنده شدن در آنها، بیش از برنده شدن در مسابقات ورزشی اهمیت بدهد. خداوند متعال در قرآن، در باره ایمان آورندگان می فرماید: آن ها در سعادت و خیرات تعجیل می كنند، و اینان هستند كه به كارهای نیكو سبقت می جویند

 

«ویژگی های یک ورزشكار مسلمان»

1- ایمان: اولین خصوصیت یك ورزشكار مسلمان، ایمان و تقوای اوست. نیرومند بودن به تنهایی از نظر اسلام ارزشی ندارد. آن چه معیار ارزش است، تقوا است. در روایات اسلامی به دانش پژوهی ورزشكار اهمیت داده شده است.

2- امین بودن: ورزش كار مسلمان باید امین باشد. در مواردی از آیات قرآنی، قوی بودن با امین بودن قرین شده و گویا مكمّل یكدیگر دانسته شده اند.

یكی از آن موارد، داستان حضرت موسی علیه السلام و دختران حضرت شعیب علیه السلام است. وقتی صفورا، دختر حضرت شعیب علیه السلام می خواهد حضرت موسی علیه السلام را برای استخدام شدن به پدر خود پیش نهاد كند، به دو ویژگی مثبت وی اشاره نموده و می گوید:

(یا ابت استاجره انّ خیر من استاجرت القوی الامین - پدرجان! موسی را استخدام نما، زیرا بهترین كسی كه می توانی استخدام كنی، كسی است كه قوی و امین باشد. قصص 26). به طور كلی اگر كسی قوی باشد، ولی امین نباشد، از كسی كه ضعیف است، ولی امین است، خطرناک تر خواهد بود.

3- دانش و بینش: ورزشكار مسلمان باید دارای دانش و بینش وسیع باشد. ورزش كار مسلمان، همچنان كه از نظر جسمی، قوی و نیرومند است، از جهت علمی نیز باید توانا و نیرومند باشد. متاسفانه اكثر ورزش كاران مسلمان، از این نكته غافل بوده و هنگامی كه وارد گود ورزش می شوند، درس، بحث، مطالعه و تحقیق را كنار می گذارند. نیرومندی بدنی و علمی برای یک  انسان، بسان دو بال برای یک پرنده اند. پرنده هنگامی می تواند اوج گیرد كه دو بال نیرومند داشته باشد، و داشتن یک بال- هر چند قوی و نیرومند- برای او كافی نیست. در قرآن حكیم، در این خصوص چنین می خوانیم: (و او را [طالوت را] در دانش و قوت جسم فزونی بخشیده است. بقره 247).

4- سبقت در كار خیر: به طور معمول پیشی گرفتن و برنده شدن در مسابقات و رقابت های ورزشی، برای ورزش كاران از اهمیت خاصی برخوردار است، كه البته اشكالی هم ندارد، ولی ورزشكار مسلمان باید به مسابقه در امور خیریه و برنده شدن در آنها، بیش از برنده شدن در مسابقات ورزشی اهمیت بدهد. خداوند متعال در قرآن، در باره ایمان آورندگان می فرماید: (- آن ها در سعادت و خیرات تعجیل می كنند، و اینان هستند كه به كارهای نیكو سبقت می جویند. مۆمنون 61).

5- حمایت از مظلوم: ورزش كار نباید به منظور زور گویی به دیگران و دست یافتن به آن چه حق او نیست ورزش كند، بلكه باید از زورگویی پرهیز نموده و دارای روحیه دفاع از مظلوم در برابر ظالم باشد. حضرت علی علیه السلام در وصیت خویش به دو فرزند بزرگوارش، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام می فرماید: (كونا للظّالم خصماً و للمظلوم عونا - همواره دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید. شرح نهج البلاغه ج 17 ص 5).

ورزش كار هر چند نیرومند باشد، نباید به قدرت، توان و مقاماتی كه دارد مغرور شود. او باید بداند همه نیروها و توان ها، از آن خداوند قادر متعال است. از این جهت است كه در نماز، به هنگام به پاخاستن می گوییم: بحول الله و قوّته اقوم واقعد - با توان و نیروی الله به پامی خیزم و می نشینم

 

6- گذشت و بخشش: ورزش كار مسلمان باید دارای روحیه گذشت و بخشش باشد. وقتی در اوج قدرت و توانایی بوده و برخصم برتری و پیروزی یافته، بر او سخت نگیرد و در صدد انتقام جویی و صدمه زدن به حریف برنیاید. او باید عفو و گذشت را شكرانه پیروزی خویش قرار دهد. حضرت علی علیه السلام در این مورد می فرماید: (اذا قدرت علی عدوّك فاجعل العفوعنه شكراً للقدرة علیه - هر گاه بر دشمنت دست یافتی، پس بخشش و گذشت از او را شكر و سپاس (نعمت) توانایی براو قرار ده. نهج البلاغه حكمت 11).

(و اكظم الغیظ و تجاوز عند المقدرة، و احلم عند الغضب، و اصفح مع الدّولة تكن لك العاقبة - و خشم را فرو بنشان، و هنگام توانایی [از كیفر] بگذر، و هنگام تندخویی بردبار باش، و با وجود تسلط داشتن [از انتقام] دوری كن، تا برایت پاداش نیكو باشد. نهج البلاغه نامه 69).

7- پرهیز از غرور: ورزش كار هر چند نیرومند باشد، نباید به قدرت، توان و مقاماتی كه دارد مغرور شود. او باید بداند همه نیروها و توان ها، از آن خداوند قادر متعال است. از این جهت است كه در نماز، به هنگام به پاخاستن می گوییم: (بحول الله و قوّته اقوم واقعد - با توان و نیروی الله به پامی خیزم و می نشینم.)

سرور شهیدان، حضرت امام حسین بن علی علیه السلام نیز وقتی كه به لشكر انبوهی از دشمن حمله می برد و در میان بارانی از تیر، یک تنه آنان را وادار به گریز نموده و تعداد قابل توجهی از آنان را از دم تیغ خویش می گذراند، با صدای بلند و رسا می فرمود: (لاحول و لا قوّة الا بالله العلی العظیم - هیچ توان و نیرویی، جز از ناحیه الله كه بلند مرتبه و والا مقام است، وجود ندارد). خداوند متعال نیز، همین مطلب را در قرآن مجید تذكر داده و می فرماید: (انّ القوة لله جمیعاً - همه نیروها [بدون استثنا] از آن خداوند است. بقره 165).

عاقبت غرور، شكست و سقوط است پس دلیلی وجود ندارد كه افراد نیرومند و ورزشكار به قوّت و توان خود مغرور شده، خدا را از یاد برده، و از آن در راه های غیر صحیح و غیر انسانی استفاده نمایند. 

             

 

سایت پرسمان دانشجویی اخلاق    

 

منبع : http://akhlagh.porsemani.ir 


مطالب مرتبط
بخش نظرات اين مطلب
بخش نظرات براي پاسخ به سوالات و يا اظهار نظرات و حمايت هاي شما در مورد مطلب جاري است.
پس به همين دليل ازتون ممنون ميشيم که سوالات غيرمرتبط با اين مطلب را در انجمن هاي سايت مطرح کنيد . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نيز نظري براي اين مطلب ارسال نماييد:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]