آیا قالب سایت زیباست ؟
(40.54%) 60
عالی
(19.59%) 29
خوب
(10.81%) 16
ضعیف
(29.05%) 43
خیلی ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 148